вторник, 11 август 2009 г.

Wal-mart с претенция за нарушаване на негова марка от website ( Wal-mart with a claim for infringement of its mark)


Trademarkblog съобщава новината за започнатото от Wal-mart дело в Канада относно претенция за нарушаване на марка и визии на компанията от страна на Обединение защитаващо правата на работниците в Канада.
Казусът касае използването от страна на the United Food and Commercial Workers Canada на логото и визиите на известната търговска верига Wal-mart в специално разработен сайт, който има за цел да помогне на всеки работник да защити правата си. В сайта са изложени редица негативни мнения за търговската верига, съвети към работници какви права имат и тн.
Wal-mart повдигат обвинение, като претендират че тяхната марка и визии на облекло и работни материали са използвани неправомерно от Обединението в Канада.
The United Food and Commercial Workers Canada отговарят на обвинението, като заявяват, че с това дело Wal-mart се опитват да ограничават свободата на словото.
Решението по делото предстой, а то неминуемо ще бъде интересно.

English version


Trademarkblog inform about started by Wal-mart case in Canada on a claim for infringement of trademark and the company's visions from the Union protect the rights of workers in Canada.
The case concerns the use of logo and visit of the famous chain Wal-mart from the United Food and Commercial Workers Canada in a specially designed site, which aims to help every worker to protect him rights.
Wal-mart raised charges by claiming that their mark and vision of the clothing and work materials have been used illegally by the Union in Canada.
The United Food and Commercial Workers Canada respond by stating that, in this case Wal-mart trying to restrict freedom of expression.
It is expected that a decision on the case, and inevitably it will be interesting.