сряда, 30 септември 2009 г.

Центърът по интелектуална собственост към УНСС разпространи нова брошура за дейността си

Центърът по интелектуална собственост към УНСС разпространи нова брошура за дейността си в която се излагат основните дейности на Центърът свързани с разпространението и усъвършенстването на знанията в областта на интелектуалната собственост, както и с приложението им в практиката.