четвъртък, 10 септември 2009 г.

Превантивната регистрация на домейни пести пари ( Prevention domain registration saves money)


Според изследване на Corporation Service Company ( Канада), която се занимава със защита на домейни, парите похарчени в спорове за домейни и тяхното прехвърляне на притежателите на съответните марки надвишават значително сумата, която се дава за превантивна регистрация на един домейн.
Изследването обхваща спорове за домейни от 2000 до 2009 година в Канада.
Според данните похарчените пари общо за водене на дела за спорни домейни през този период са 220 милиона долара. За сравнение ако всички които са участвали в тези дела са регистрирали превентивно домейни, разходите са щели да бъдат едва 1,1 милиона долара за разглежданият период, което би спестило 219 милиона.
Друг извод от изследването показва, че около 4000 притежатели на марки, които са спечелили спорове за идентичните домейни, след това са ги изоставяли, като по този начин са дали възможност те отново да бъдат регистрирани от друго лице.
Това е пример за това, че интелектуалната собственост трябва да се разглежда, като стратегическа дейност за да бъдат ползите от нея максимално големи.
информация Canadian Trademark Blog.

English version

According to a survey conducted by Corporation Service Company (Canada), which manages the domains, the money spent in disputes over domain names and their transfer to the holders of the trade marks substantially exceed the amount given for pre-emptive registration of a domain.
The survey covers disputes over domain names from 2000 to 2009 in Canada.
According to figures total money spent on litigation for disputed domain names during this period were 220 million dollars. In comparison, if all that were involved in these cases were registered domains preventive costs were to be only 1.1 million dollars over the period, which would save 219 million.
Another finding from the survey shows that about 4000 holders of brands that have won disputes over identical domain names, then abandoned them, thus they have allowed it to be re-registered by another person.
This is an example that intellectual property must be viewed as a strategic business in order to benefit from it.
Information Canadian Trademark Blog.