петък, 30 октомври 2009 г.

Според Европа дизайнът е важен за конкурентноспособността ( According to the Europe design is important for competitiveness)


Нова справка на Европейската комисия излага данни за връзката между промишленият дизайн и иновациите. В изследването са участвали множество компании в Европа.
Дизайнът е важен елемент в конкурентната борба за компаниите в Европа. Според 91% от запитаните има силна връзка между дизайна и пазарният успех.
Повече относно това изследване може да откриете тук.

English version

New report from the European Commission sets out the link between design and innovation. The study involved several companies in Europe.
The design is an important element in the competitive struggle for companies in Europe. According to 91 percent of respondents have a strong relationship between design and market success.
More about this study can be found here.