петък, 9 октомври 2009 г.

Новина от Патентно ведомство


Патентно ведомство на Р. България публикува новина за резултатите от своето участие в борбата с разпространението на фалшиви стоки в страната.
Текста гласи следното:
"За изминалите девет месеца Патентно ведомство като специализирана администрация с компетентност по защита на индустриалната собственост констатира негативната тенденция на внос и разпространение в търговската мрежа на фалшиви стоки – предимно облекла, обувки, парфюмерия, имитация на международни утвърдени марки, съобщава Вили Рашков, началник сектор „Администартивнонаказателна отговорност” в Патентно ведомство. Тези незаконни действия са проява на нелоялна конкуренция, увреждат имиджа на легалните защитени марки и намаляват приходите в държавния бюджет. За гарантиране на потребителите сигурен произход и качество, съответстващо на цената на марковите стоки, служители на Ведомството са извършили над 300 проверки в търговски обекти. Констатирани са над 200 нарушения, за които са съставени 220 акта, което е два пъти повече в сравнение с миналата година. От влезли в сила наказателни постановления със санкции в държавния бюджет са постъпили над 45 хил. лева от доброволни плащания, а по отношение на останалите нарушители са открити процедури по принудително изпълнение. Ведомството е оказало експертно съдействие и по водени от МВР досъдебни наказателни производства за извършени престъпления срещу индустриалната собственост, като са изготвени над 190 експертизи. Във връзка с изнесените резултати председателят на Патентно ведомство Костадин Манев още веднъж подчерта значението на борбата с фалшификатите като принос за ограничаване и противодействие на сивата икономика, контрабандата със стоки с цел закрила на правата върху обектите на индустриалната собственост."
информация от Патентно ведомство.