вторник, 13 октомври 2009 г.

Излезе доклада на Board of Appeal на OHIM за 2008 година ( Report of the Board of Appeal of the OHIM in 2008)


OHIM публикува годишен доклад на Board of Appeal относно практиката в областта на марките и дизайните при различни казуси свързани с тяхната регистрация.
В доклада се излагат изключително интересни данни за различни решения при регистрация на марки и дизайни на Общността.
Доклада може да откриете тук.

English version

OHIM publishes an annual report to the Board of Appeal concerning the practice in the field of trade marks and designs in different cases relating to their registration.
The report set out the very interesting data about various solutions for registration of trade marks and Community designs.
Report can be found here.