четвъртък, 15 октомври 2009 г.

Нови опции в базата данни CTM-ONLINE ( New options in the database CTM-ONLINE)


OHIM оповести нови възможности на своята база данни за европейски марки CTM-ONLINE.
С полето се дава възможност на всяко заинтересувано лице да проследи документацията относно съответната заявена марка.

English version

OHIM announced new features to its database of European brands CTM-ONLINE.
Icon enabling any interested party to follow relevant documentation requested mark.