сряда, 7 октомври 2009 г.

Питанката не може да бъде евро марка ( Exclamation mark symbols may not be European marks)


The Court of First Instance излезе с решение по казус относно отказ на OHIM да регистрира две образни марки във формата на питанки поради липсата на отличителен характер.
Марките били заявени от немската модна къща JOOP! в класове 14, 18, 25.
Според съдът питанката не представлява знак посочващ производственият произход на стоките. Потребителите биха възприели такъв знак като част от стилизацията, а не като марка.
Факта че една от питанките е в рамка не променя становището на съдът, че тя е неотличителна, тъй като този елемент също се счита за неотличим.
Предоставените от заявителят доказателства за известността на марката сред потребителите са недостатъчни и не показват изградена вторична отличителност.
информация на IP Kat.

English version

The Court of First Instance issued a decision on the case concerning the refusal of OHIM to register the two images mark in the form of exclamation in absence of a distinctive character.
The two marks were applied by the German fashion house JOOP! in classes 14, 18, 25.
According to the court a exclamation mark is not indicate production origin. Consumers would have adopted such a character as part of stylization, not as a brand.
The fact that one of the exclamation is framed does not change the opinion of the court that she was indistinctive, since this element is also considered indistinguishable.
A evidence provided by the applicant for the reputation of the brand among consumers are inadequate and show no distinctive secondary built.
information to the IP Kat.