сряда, 14 октомври 2009 г.

Google и Android

Class 46 съобщава интересна новина относно отказ на Апелативният борд на OHIM да регистрира марка Android заявена от Google в клас 9 - компютърен хардуер и компютърен софтуер за употреба заедно с мобилни устройства, а именно: клетъчни телефони, мобилни телефони, смарт телефони и ръчни лични цифрови помощници (PDA), поради описателност на марката за тези стоки.
Решението било обжалвано пред Първоинстанционният съд, който го потвърдил.
В момента Google обжалва пред Съдът на Европейските общности.
Предстоящото решение ще бъде много интересно с оглед тълкуването на значението и смисълът на думата Android за посочените стоки.

English version

Class 46 reported an interesting news on the refusal of the Appeal Board of the OHIM to register a trade mark Android claimed in Class 9 - Computer hardware and computer software for use with mobile devices, namely: cell phones, mobile phones, smart phones and handheld personal digital assistants (PDA), because the mark was descriptive of those goods.
The decision was appealed before the Court, which upheld the ruling.
Google currently under appeal to the ECJ.
The forthcoming decision will be very interesting in view of the meaning and interpretation of the meaning of the word Android for those goods.