понеделник, 19 октомври 2009 г.

Казус с два домейна Metro в Швейцария ( A case study about Metro domains in Switzerland )


Class 46 съобщава много интересна новина касаеща казус с два домейна съдържащи думата Metro.
Немската търговска верига Metro Group оспорва пред швейцарските власти регистрацията на два домейна metrobar.ch и metro-express.ch използвани от страна на трето лице.
В единият случай с metrobar.ch, домейна се използва за сайт рекламиращ барове и Metro Group искат той да им бъде присъден поради наличие на тяхна общоизвестна марка METRO.
Наличието на дума bar не е достатъчно за да отличи домейна от марката Metro.
Metro Group печелят делото.
След известно време възниква нов казус с домейн metro-express.ch, използван от трето лице за заведения за бързо хранене, намиращи се в близост до станции на метрото.
Тук Metro Group губят делото за спорният домейн поради факта, че швейцарските власти считат, че използването на думата metro в домейна е свързано с метро транспорта. Поради близостта на заведенията до метро станциите, потребителите биха го свързали с транспорта, а не с общоизвестната марка Metro.
Определено много интересни решения, които в крайна сметка касаят статута на общоизвестната марка и кога той е приложим.
При използването на думи които едновременно са общоизвестни марки и имат смислово значение за определени предмети или услуги, статута на общоизвестност не винаги е гаранция за успех.

English version

Class 46 reported a very interesting news concerning the case of two domains containing the word Metro.
The German chain Metro Group challenged before the Swiss authorities of two domain registration metrobar.ch and metro-express.ch used by a third party.
In one case with metrobar.ch, the domain is used to advertise the bars and Metro Group wanted it to be awarded because of their well-known mark METRO.
The presence of a word bar is not enough to distinguish the domain from brand Metro.
Metro Group won the case.
After some time a new case arises with domain metro-express.ch, used by a third person for fast food restaurants located near the metro stations.
Metro Group here lose the case for the disputed domain name because the Swiss authorities believe that the use of the word in the metro domain is linked by subway transport. The proximity of facilities to Metro stations, consumers would associate the name with the transport and not whit well-known mark Metro.
Definitely very interesting decisions that concern the status of the well-known mark and when it is applicable.
When you use words that are both well known brands and have a meaningful significance for certain items or services, the status of well-known is not always a guarantee of success.