четвъртък, 15 октомври 2009 г.

Ирландия през погледа на OHIM ( Ireland through the eyes of the OHIM)
OHIM публикува информация за Ирландия относно търговските марки и дизайните на Общността.
Компании от Ирландия са подали общо 6700 европейски марки от които 800 са само за миналата година.


Ирландците заявяват най-често словни марки ( 59%) и фигуративни марки ( 40%).
Компаниите които имат най-много европейски марки от Ирландия са:English version

OHIM has already published information about Ireland for data relating to trade marks and Community designs.
Companies from Ireland were submitted from 6700 European brands including 800 just last year.
Word marks are the most popular with Irish enterprises and account for 59% of applications, followed by figurative marks (40%)
Companies that have most European brands from Ireland are: