четвъртък, 22 октомври 2009 г.

Статистика от OHIMOHIM публикува статистически данни за активността относно европейските марки през месец септември 2009 година.