вторник, 3 ноември 2009 г.

Подобрения при заявяване на европейски дизайн online (Some improvements in the application of European design online)


David Musker от Class 99 съобщава, че обсъжданите и приети от OHIM подобрения в системата за заявяване online на европейски дизайни вече са налице. Те се състоят в следното:
- Премахване на ограничението за броят дизайни в една online множествена заявка;
- Качване едновременно на няколко изображения на дизайна в online заявката;
- Опция за архивиране на качените материали за няколко дни, което позволява през това време те да бъдат обсъждани от специалистите в компанията заявител преди заявката официално да бъде пусната.

English version

David Musker from Class 99 reports that discussed and adopted by OHIM improvements in the system for online application of European designs are already available. They consist of the following:
- Remove the limit on the number of designs in one multiple application online;
- Upload multiple images simultaneously in the online application;
- An option to archive uploaded material for several days, during this time allows them to be discussed by experts in the company before requesting a formal request to be released.