петък, 23 октомври 2009 г.

Казус с ORIENTEXPRESSEN в Дания ( A case in Denmark with ORIENTEXPRESSEN )


Class 46 съобщава за интересен казус относно използване на марка ORIENTEXPRESSEN.
Датчанка използва името ORIENTEXPRESSEN за своя щанд изложен на панаир, като продава хранителни продукти. Тя подава заявка за марката за кетъринг услуги но френската компания SNCF, притежател на европейска марка Orient-Express подава опозиция. Компанията има марката за хотелски услуги, като твърди че има сходство, както между марките, така и между услугите.
Патентно ведомство на Дания отказва регистрацията на марка ORIENTEXPRESSEN.
Решението е обжалвано но всички инстанции го потвърждават с довода, че ORIENTEXPRESS е доминиращият елемент в марката, който е сходен на вече регистрираната общоизвестна марка на SNCF и то за сходни стоки.

English version

The Class 46 reported an interesting case study on the use of a mark ORIENTEXPRESSEN.
Danish ladys use the name ORIENTEXPRESSEN for his booth at the Fair, selling food products. She filed an application for a mark for catering service, but the French company SNCF, owner of European brands Orient-Express filed opposition. The company has a mark for hotel services, claiming that there are similarities, both between brands and between services.
Denmark Patent Office refused registration of the mark ORIENTEXPRESSEN.
The decision was appealed but all instances it confirmed whit the argument that ORIENTEXPRESS is the dominant element in the mark, which is similar to the already well-known registered trademark of SNCF and then for similar goods.