вторник, 20 октомври 2009 г.

Сърбия се присъедини към Хагската спогодба за дизайни ( Serbia join to the Hague Agreement concerning designs)


WIPO съобщава новината за присъединяването на Сърбия към Женевският акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
Спогодбата ще влезе в сила за страната от 9 декември 2009 година.

English version

WIPO reported the news about Serbia's accession to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the International Registration of Industrial Designs.
The agreement will enter into force for the country by December 9, 2009.