петък, 2 октомври 2009 г.

Texto не може да бъде търговска марка във Франция ( Texto can not be a trademark in France)


The Tribunal de Grande Instance в Париж се произнесе по делото между телекомуникационният гигант SFR и марсилската фирма One Texto.
Предисторията е следната:
През 2001 година SFR регистрират марка Texto във Франция за телекомуникационни услуги.
През 2008 година SFR обвинява One Texto, че използват марката Texto за промоциране на услуги чрез SMS.
The Tribunal de Grande Instance излезе с решение по делото. Според съдът думата TEXTO е станала обичайна в разговорния език във Франция за описване на SMS съобщения.
Поради това SFR няма право да претендира за нарушаване на права върху търговска марка след като тя е родово понятие.
Съдът налага глоба на SFR и нарежда премахване от рекламите на компанията на използването на думата Texto, като търговска марка.
информация на connexionfrance.com

English version


The Tribunal de Grande Instance in Paris issued a decision in the case between the telecommunications giant SFR and the company from Marseilles One Texto.
The background is the following:
In 2001, SFR registration of a trademark Texto in France for telecommunications services.
In 2008, SFR accuses One Texto that use the mark Texto to promote a service via SMS.
The Tribunal de Grande Instance issued a decision in the case. According to court the word TEXTO has become common in everyday language in France to describe the SMS messages.
SFR therefore not entitled to claim for an infringement of trademark rights after it is a generic term.
The court imposed a fine of SFR and ordered the elimination ofrom advertising of the company's use of the word Texto, as a trademark.
information connexionfrance.com