събота, 10 октомври 2009 г.

Нов семинар на WIPO (A new seminar from WIPO)


Световната организация за интелектуална собственост съобщава за предстоящ семинар на тема- Хагската система за закрила на промишлени дизайни. Семинара ще се състой на 12 ноември 2009 година в Женева.
Повече информация може да откриете тук.

English version

World Intellectual Property Organization reported an upcoming seminar on a topic - the Hague system for the protection of industrial designs. Workshop will be held on November 12, 2009 in Geneva.
More information can be found here.