четвъртък, 12 ноември 2009 г.

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности ( THE COURT OF FIRST INSTANCE)


ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД на Европейските общности излезе с решение по следните дела:

- CureVac/OHMI - Qiagen- дело касаещо регистрация на европейска марка „RNAiFect“ при наличието на по-ранна марка „RNActive“ - решението може да откриете тук;

- BCS/OHMI - Deere- дело касаещо обявяване на недействителност на регистрирана марка на Общността- решението може да откриете тук.

English version

THE COURT OF FIRST INSTANCE issued a decision in the following cases:

- CureVac / OHMI - Qiagen-case concerning the registration of European brands "RNAiFect" in the presence of an earlier trade mark "RNActive" - the decision can be found here;

- BCS / OHMI - Deere-Case concerning the invalidity of registered Community trade mark, the decision can be found here.