петък, 6 ноември 2009 г.

Danone и Wahaha се споразумяха ( Danone and Wahaha have reached an agreement outside court)

China Daily съобщава новината за постигнатото споразумение между Danone Group и китайският гигант в хранителната индустрия Wahaha.
Предисторията е следната.
Danone и Wahaha създават преди години joint venture партньорство с цел развитие на бизнес в Китай от което печелят и двете страни.
През 2007 година Danone обвинява Wahaha в нарушаване на бизнес споразумението между двете компании, тъй като китайската фирма започва да използва марката Wahaha и за други търговски дейности извън общото joint venture партньорство.
Заведени са общо 21 съдебни дела за контролът върху марка Wahaha оценявана на 2,4 милиарда долара.
Според China Daily двете компании са постигнали извън съдебно споразумение с което Danone продава 51% от дялът си, като неофициалната цена е около 500 милиона долара.
Помощ за постигане на сделката са оказали и правителствата на Китай и Франция.

English version

China Daily reported the news of the agreement reached between the Danone Group and the Chinese food industry giant Wahaha.
The background is the following.
Danone and Wahaha set up a joint venture partnership years ago, to develop business in China, both sides win.
In 2007, Danone accuses Wahaha of violating a business agreement between the two companies, as Chinese companies begin to use the Wahaha brand and for other general business activities outside the joint venture partnership.
For this period have been brought a total of 21 lawsuits for control of Wahaha trade mark estimated at 2.4 billion dollars.
According to China Daily the two companies have reached an agreement outside court that Danone sells 51% of its share as the unofficial price is about $ 500 million.
The governments of China and France have had support for the deal.