петък, 20 ноември 2009 г.

База данни на Немското патентно ведомство ( Database of the German Patent Office)


Наскоро Intellectual Property Planet откри, че базата данни на Немското патентно ведомство има версия и на английски език, включително и самите полета за търсене на различните обекти- марки, дизайни, патенти и други.
Базата е изключително добре организирана, като дава различни опции за търсене. Резултатите от търсенията дават достатъчно информация за търсените обекти.
Базата данни за различните обекти може да бъде открита, както следва:

- за търговски марки- тук;
- за патенти и полезни модели- тук;
- за дизайни- тук;
- за географски означения- тук;

English version

Intellectual Property Planet recently discovered that the database of the German Patent Office has a version in English, including search boxes on various IP objects - trade marks, designs, patents and others.
The base is extremely well organized, giving a different search options. Search results are relevant for search objects.
Database for different objects can be found as follows:

- Trade Marks-here;
- Patents and utility models-here;
- Design-here;
- Geographical indications, here;