понеделник, 30 ноември 2009 г.

Нови възможности при регистрация на домейни .eu ( New opportunities for domain name registration .еu)


Marques Class 46 съобщава за новите възможности при регистрация на домейни .eu.
От 10 декември 2009 година тези домейни могат да съдържат специфични букви, като å, ü, ș.
Тази опция е възможна не само за нови домейни но и за пререгистрация на съществуващи домейни .eu.

English version

Marques Class 46 reported on new opportunities in the registration of domain TLD. Eu.
From December 10, 2009 these domains may contain special characters such as å, ü, ş.
This option is not only for new domains but also for re-registration of existing domain names. Eu.