понеделник, 16 ноември 2009 г.

Ferrero срещу FIFA 1-0 ( Ferrero v. FIFA 1-0)

The IP Kat съобщава изключително интересна новина за дело между италианския производител на шоколадови изделия Ferrero и Световната футболна централа FIFA.
Делото касае използване от страна на Ferrero в Германия на името "WM", съкращение от Weltmeisterschaft "World Cup". Италианската компания продавала по време на световното първенство в Германия през 2006 година вафли с това име съдържащи картички с образите на футболисти от немският национален отбор.
От своя страна FIFA притежава серия регистрирани марки свързани с организираните от нея световни първенства по футбол.
Според FIFA, Ferrero нарушава правата върху нейните марки, както и правилата за лоялна търговска практика според немското законодателство.
The German Federal Supreme Court излезе с решение по това дело. Съдът счита че претенциите на FIFA са неоснователни тъй като няма вероятност от объркване на потребителите. Освен това Ferrero чрез използването на "WM" не блокира усилията на FIFA да спечели от комерсиализирането на световното първенство.
Въпреки че FIFA има право да печели от организираните от нея състезания, това не може да ограничи напълно трети лица да експлоатират по косвен начин тези прояви.

English version

The IP Kat reports very interesting news on the case between the Italian manufacturer of chocolate confectionery Ferrero and World football body-FIFA.
The case concerns the use by Ferrero in Germany the name "WM", an abbreviation of Weltmeisterschaft "World Cup". The Italian company sold during the World Cup in Germany in 2006 wafers with the same name, which contained cards with the images of players from the German national team.
For its part, FIFA has registered trade marks relating to organized its football World Cup.
According to FIFA, Ferrero infringing on its trademarks, and the rules of fair trade practice under German law.
The German Federal Supreme Court issued a decision in that case. The Court considered that the FIFA claims are unfounded because there is no likelihood of consumer confusion. Furthermore, Ferrero using "WM" does not block FIFA efforts to win from commercialization of the World Cup.
Although FIFA has the right to benefit from its organized events, this can not completely restrict a third party to operate in an indirect way these events.