четвъртък, 5 ноември 2009 г.

IP Business Forum 2009 in New Delhi


SPICY IP съобщава новината за предстоящият IP Business Forum 2009, който ще се проведе на 6 и 7 ноември в Ню Делхи, Индия.
На форумът ще бъдат обсъждани следните теми:
- Управление на IP портфолио;
- Ефективни начини за борба с нарушаване на авторските права;
- Интелектуалната собственост в случаите на придобиване и сливане на компании;
- Лицензиране и сублицензиране на интелектуална собственост;

English version

SPICY IP reported news of the forthcoming IP Business Forum 2009, which will be held on November 6 and 7 in New Delhi, India.
The forum will be discussed the following topics:
- Management of IP portfolio;
- Effective ways to combat copyright infringement;
- Intellectual property rights in cases of acquisition and merger of companies;
- Licensing and sublicense of intellectual property;