четвъртък, 26 ноември 2009 г.

Статистика от OHIM- Октомври 2009 ( Statistics from OHIM-October 2009)

OHIM публикува статистически данни относно активността касаеща европейските марки и дизайни през месец октомври 2009 година.
Данните са:English version

OHIM publishes statistics on the activity concerning European trade marks and designs in the month of October 2009.