вторник, 24 ноември 2009 г.

OHIM ще публикува регистрираните европейски марки всеки ден ( OHIM will publish registered European trademarks every day)


OHIM съобщи новината за своето решение да започне публикация на регистрираните европейски марки всеки ден. Тази инициатива ще стартира от 23 ноември 2009 година.
След въвеждането на тази ежедневна публикация, OHIM стартира издаването на електронни сертификати, което се очаква да стане от декември месец.
новина на OHIM.

English version

OHIM announced news of its decision to begin publication of the registered European trademarks every day. This initiative will be launched on November 23, 2009.
Following the introduction of this daily publication, OHIM started issuing electronic certificates, which is expected to happen by this December.
information by OHIM.