петък, 27 ноември 2009 г.

Регистрация на домейни на кирилица в Русия- внимание ( Registration of domains in Cyrillic Russia- ATTENTION)


Marques Class 46 съобщава новината за стартирането на регистрацията на домейни на кирилица в Русия. Има гратисен период до 25 март 2010 година, като в този период домейни на кирилица ще могат за заявяват притежатели на търговски марки. След тази дата всеки който пожелае ще може да се сдобие с такъв домейн. До момента имало над 3000 заявки за домейни на кирилица от различни компании. Повечето от тях обаче не отговаряли на изискването за наличие на регистрирана търговска марка, която да кореспондира с исканият домейн.

English version

Marques Class 46 reported the news to start the registration of domain names in Cyrillic in Russia. There is a grace period until March 25, 2010, in this period Cyrillic domains can say for holders of trademarks. After this date anyone who wishes can obtain with this domain. So far over 3000 applications for domain names in Cyrillic from different companies. However, most of them do not meet the requirement of a registered trade mark, which corresponds to the requested domain.