четвъртък, 19 ноември 2009 г.

Италианският ориз Riso del Delta del Po е защитен като PGI в Европа

Marques Class 46 съобщава новината за регистрацията на италианският ориз Riso del Delta del Po, като географско означение в Европа.
Географската област където се отглежда този ориз е в най-източната част на долината на река По в регион the Veneto and Emilia Romagna.
Исторически за този ориз данни има от 1450 година. През 18 век венецианските патриции започнали организирано да отглеждат този сорт ориз.
Оризът се характеризира с високо съдържание на протеини, големина на зърната и малка загуба на нишесте. Този ориз има отличителен аромат и вкус, които го отличават от останалите сортове ориз.

English version

Marques Class 46 reported the news about the registration of Italian rice Riso del Delta del Po, such as a geographical indication in Europe.
The geographical area where this rice is grown in the eastern part of the valley of the River Po, the region in the Veneto and Emilia Romagna.
Historical datas are available from 1450. During the 18 th century Venetian patricians started to cultivate this variety of rice.
The rice is characterized by high protein content, grain size and low loss of starch. This rice has a distinctive aroma and flavor that distinguish it from other rice varieties.