понеделник, 7 декември 2009 г.

Промишлен дизайн в Ботсвана ( Design in Botswana)


WIPO съобщава за получена декларация от Ботсвана с която страната декларира, че закрилата на промишления дизайн по Хагската спогодба е за максимален срок от 15 години на територията на Бостана.

English version

WIPO reported a declaration received from Botswana, the country declares that the protection of industrial designs under the Hague Agreement is for a maximum period of 15 years on the territory of Bostan.