сряда, 23 декември 2009 г.

Домейни в областта .do - Domains in .do

IP Tango съобщава новината за стартирането на регистрацията на домейни в областта .do, която се отнася до Домениканската република.
Интересното в случая е маркетинговият поглед за възползване от подобни домейни в тази област. На английски do ( правя, извършвам, изпълнявам) е подходящо за различни комбинации, които биха били полезни за интернет маркетинга.
Регистрацията на домейните в областта .do започва от 10 декември 2009 година.

English version

IP Tango communicate the news of starting the registration of the domain .do, which refers to the Dominican Republic.
Interestingly in this case is a marketing insight to benefit from similar domains in this area. The English do is suitable for different combinations that could be useful for internet marketing.
Registration of domains .do begin on December 10, 2009.