сряда, 16 декември 2009 г.

Германия ратифицира Хагската спогодба - Germany ratified the Hague agreement

WIPO съобщава новината, че Германия е ратифицирала Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, съобразна акта от Женева от 1999 година.
Спогодбата вриза в сила за Германия от 10 февруари 2010 година.

English version

WIPO reported the news that Germany has ratified the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs according to the Geneva Act since 1999.
The agreement enters into force for Germany on February 10, 2010.