сряда, 2 декември 2009 г.

Инвестиции в иновации ( An investment in innovations)The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard представи данни за над 2000 компании по света, които са инвестирали най-много в развитието на иновации.
Според информацията инвестирането в иновации бележи ръст от 6,9% през 2008 година, въпреки икономическата криза Ръстът на инвестициите в Европа е 8,1%, която изпреварва САЩ ( 5,7%) и Япония ( 4,4%).


Компанията която е инвестирала най-много в иновации за 2008 година е Тойота ( 7,61 милиарда евро). Най-напред в класацията от европейските компании е Volkswagen на трето място с 5,93 милиарда евро инвестиции.

English version

The 2009 EU Industrial R & D Investment Scoreboard presented data concerning more than 2000 companies worldwide which have invested most heavily in the development of innovations.
According to information, R & D investment grew 6.9 percent in 2008 despite the economic crisis. The investment growth in Europe was 8.1 percent, which outpaced the United States (5.7 percent) and Japan (4.4 percent).
Company that has invested most heavily in innovation for 2008 is Toyota (7.61 billion euros). First in the ranking of European companies, Volkswagen was third with 5.93 billion euros investments.