вторник, 29 декември 2009 г.

Microsoft loses the case concerning Word - Microsoft загуби дело относно Word


The U.S. Court of Appeals излезе с решение относно делото между софтуерният гигант Microsoft и канадската компания i4i Inc.
Делото касаеше претенция от страна на
i4i Inc., че Microsoft нарушава неин софтуерен патент за формата XML.
Според решението на съда
Microsoft трябва да спре продажбата на Word и всички други приложения от офис пакет 2007, които съдържат формата XML. Освен това американският гигант трябва да плати обезщетение в размер на 290 милиона долара.
Това означава, че за да продължи продажбата на Word в бъдеще
Microsoft трябва да премахне опциите за съхраняване в форматите .XML, .DOCX, или .DOCM, които съдържат XML.

English version

The U.S. Court of Appeals issued a decision on the case between software giant Microsoft and the Canadian company i4i Inc.
This case concerning a claim by i4i Inc., that Microsoft infringed its patent for a software format XML.
According to the court decision Microsoft must stop selling Word and any other
Office 2007 products, which contain the form XML. Moreover, U.S. giant must pay compensation amounting to 290 million dollars.
This means for Microsoft, in order to continue the sale of the Word in the future, should remove the options for storage in formats. XML,. DOCX, or. DOCM, which contain XML.