събота, 19 декември 2009 г.

Патентна информация - A patent information

The European Patent Lawyers Association наскоро стартира EPLAW patent blog. Този блог предоставя разнообразна информация касаеща развитието в областта на патентите за изобретения и полезни модели.

English version

The European Patent Lawyers Association recently launched EPLAW patent blog. This blog provides various information concerning developments relating to patents for inventions and utility models.