вторник, 15 декември 2009 г.

Pixar и Luxo

Интересна новина от Worstpreviews.com
Преди около 20 години авторът John Lasseter създава образът на лампата "Luxo Jr", която е част от логото на Pixar, компания нашумяла с популярните си анимационни филми и която наскоро беше закупена от Disney.
John Lasseter рисува лампата, като използва за модел лампата от собственото си бюро, която е с марка Luxo.
Преди два месеца Disney-Pixar решават да използват популярността на образът на "Luxo Jr", като стартират мърчандайзинг продажба на истински лампи с такъв дизайн.
Норвежката фирма за осветителна техника Luxa AS завеждат дело срещу Disney-Pixar за нарушаване на права върху притежавана от тях търговска марка Luxo.
По последна информация двете компании са се разбрали извън съдебно, като Disney ще спре продажбата на лампи, а в замяна ще продължат да използват лампата в логото на марка Pixar.

English version

An interesting news from Worstpreviews.com
John Lasseter created the image of the lamp "Luxo Jr" 20 years ago, which now is part of the Pixar logo, a company hot right with its popular animated films and which was recently purchased by Disney.
John Lasseter created the image of the lamp using a model of his own office lamp, which is branded Luxo.
Two months ago, Disney-Pixar decided to use the popularity of the image of "Luxo Jr", started to sale merchandising lamps with such a design.
The Norwegian company for lighting equipment Luxa AS bring suit against the Disney-Pixar for violation of the rights they possess for trademark Luxo.
According to the latest information, cases will be resolved out of court, Disney-Pixar will stop the sale of lamps, in return, will continue to use the lamp "Luxo Jr" in its logo.