четвъртък, 10 декември 2009 г.

Нова закрила на 'Scotch Whisky' във Великобритания ( A new Protection 'Scotch Whisky' in Britain)

Marques Class 46 съобщава за нова защита на 'Scotch Whisky' предоставяна от законодателството в Обединеното кралство от 23 ноември 2009 година. Целта е да се подсили защитата на традиционното 'Scotch Whisky' срещу негови евтини имитации.
The Scotch Whisky Regulations 2009 (SI 2009/2890) определя 5 категории на 'Scotch Whisky'.
Това уиски задължително трябва да бъде произведено в Шотландия. Износът на отделни партиди наливно уиски е забранено освен ако то не е бутилирано със съответният етикет.

English version

Marques Class 46 reported a new defense of 'Scotch Whisky' provided by law in the United Kingdom since November 23, 2009. The aim is to strengthen the protection of traditional 'Scotch Whisky' against its cheap imitations.
The Scotch Whisky Regulations 2009 (SI 2009/2890) defines 5 categories of 'Scotch Whisky'.
This whiskey must be produced in Scotland. The exports of bulk whiskey individual lots is prohibited unless it is bottled with the label.