понеделник, 28 декември 2009 г.

ЕС ратифицира споразумения на WIPO - EU ratifies WIPO agreements

WIPO съобщава новината за ратифицирането от страна на ЕС на the WIPO Copyright Treaty (WCT) и the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
През 2001 година ЕС прие Директива относно авторското право, която включи повечето от нещата предвидени в споразуменията на WIPO.
Макар и формален акт, ратифицирането на горните споразумения от ЕС показва желанието на страните членки към подобряване на защитата на авторските и сродни права на старият континент.

English version

WIPO reported the news that the EU ratify WIPO agreements -Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).
In 2001 the EU adopted Directive on copyright, which included most of the things provided for in agreements of WIPO.
Although this is a formal act, the ratification of the agreements above, shows the willingness of member states to improve the protection of copyright and related rights on the old continent.