петък, 8 януари 2010 г.

Decisions regarding business identifiers - Решения относно бизнес идентификаторите


Патентното ведомство на Великобритания публикува решения на the Company NamesTribunal касаещи казуси с регистрация на бизнес идентификатори.
Става въпрос за случаите в които се регистрират фирмени имена, които са сходни или идентични на вече съществуващи други такива или на регистрирани търговски марки. Добрата новина е че повече от решенията на the Company Names Tribunal са в полза на ищците. За съжаление обаче тази нелоялна практика продължава да съществува.
информация Marques Class 46.

English version

The UK Patent Office published decisions of the Company Names Tribunal relating to the registration of business identifiers.
It's about where someone registered corporate names that are similar or identical to any other existing or registered trademarks. The good news is that more of the decisions of the Company Names Tribunal are in favor of plaintiffs. Unfortunately this unfair practice continues to exist.

information Marques Class 46.