сряда, 27 януари 2010 г.

Lawsuits related to industrial design in Poland- Съдебни дела относно промишлен дизайн в Полша


Tomasz Rychlicki публикува на своят сайт преглед на ситуацията касаеща съдебни дела относно промишлен дизайн в Полша.
Някои от решенията на полският съд са изключително интересни и в помощ на всеки специалист по интелектуална собственост независимо от държавата в която се намира.
Публикацията на Tomasz Rychlicki може да откриете тук.

English version

Tomasz Rychlicki published on its website an overview of the situation concerning legal matters relating to industrial design in Poland.
Some of the decisions of the Polish court are extremely interesting and will help to each intellectual property
specialist regardless of the country in which he is.
Tomasz Rychlicki of publication can be found here.