понеделник, 25 януари 2010 г.

Mail.ru with everlasting protection in Russia - Mail.ru с вечна закрила в Рисия


Marques Class 46 съобщава интересната новина, че търговската марка Mail.ru е получила вечна закрила в Русия.
Mail.ru е една от трите най-известни електронни пощи в Русия с над 50 милиона посещения.
Възможността за получаване на вечна закрила на търговска марка е една от спецификите на руската система за закрила на търговски марки.
До сега само 85 компании притежават марки обявени за вечни на територията на Русия, като сред тях са Lipton, Nescafe, Intel, Газпром (Gasprom) и тн.

English version

Marques Class 46 reported the interesting news that trademark Mail.ru received eternal protection in Russia.
Mail.ru is one of three best-known e-mails in Russia with over 50 million visits.
Possibility of obtaining eternal protection of a trademark is one of the specifics of the Russian system of protection for trademarks.
Until now only 85 companies have
eternal marks on the territory of Russia, among them are Lipton, Nescafe, Intel, Gazprom (Gasprom) and so on.