петък, 1 януари 2010 г.

Nokia against Apple-saga continues (Nokia срещу Apple- сагата продължава)


Официалният сайт на Nokia съобщава за ново повдигнато обвинение срещу Apple пред the United States International Trade Commission (ITC).
Nokia обвинява Apple в използване на технологии свързани с потребителски интерфейс, камери, предаватели и управление на захранващи технологии, за които Nokia притежава 7 патента. Според финландската компания Apple използва посочените технологии във всичките си мобилни телефони, портативни плейъри и компютри.
Тези изобретения и нововъведения, притежавани от Nokia, са важни за нейното бизнес развитие и успех.
Според Paul Melin- Генерален мениджър "Патентно лицензиране" в Nokia това обвинение е различно от вече заведеното дело в Delaware, което касае претендиране за нарушаване на патенти за безжични стандарти от Apple.
Как ще отговорят от Apple на това предизвикателство предстой да разберем. Сагата за пазарно лидерство продължава.

English version

The Nokia's official website reported on a new indictment filed before the United States International Trade Commission (ITC) against Apple.
Nokia accuses Apple of using technology-related user interfaces, cameras, transmitters and power management technology, for which Nokia has 7 patents. According to the Finnish company Apple used this technology in its mobile phones, portable players and computers.
These inventions and innovations, owned by Nokia, are important to its business growth and success.
According to Paul Melin-General manager "Patent Licensing in Nokia, the charge is different from the case has brought in Delaware, which concerns the claim for infringement of patents for wireless standards from Apple.
How will Apple respond from this challenge is to find out. Saga on market leadership in mobile communications continues.