петък, 29 януари 2010 г.

OHIM published a study concerning the system of European trademarks - OHIM публикува изследване касаещо системата на европейските марки


OHIM публикува изследване касаещо системата за защита на европейски марки. Това изследване е част от изследване на Европейската комисия касаещо европейските марки.
В изследването се препоръчват редица промени в европейската система за закрила на марки, целящи да се отговори по най-добрият начин на предизвикателствата на 21 век.
Изследването може да откриете тук.

English version

OHIM published a study concerning the system of protection of European trademarks. This study is part of a survey of the European Commission concerning the European marks.
This study recommends several changes in the European system of protection of trademarks, designed to respond the best way to the challenges of 21 century.
The study can be found here.