четвъртък, 21 януари 2010 г.

Problems for the agency to fight Internet piracy in France - Проблеми за агенцията за борба с интернет пиратството във Франция


Агенцията за борба с интернет пиратството във Франция беше намесена в скандал свързан с новото й графично лого Hadopi.
Логото беше представено официално от френският министър на културата преди дни. Малко след това обаче възникна скандал свързан с логото. Дизайнерът Jean-Francois Porchez обвини Агенцията, че е копирала създаденият от него уникален графичен шрифт "Bonjour", който той е създал специално за France Telecom.
Дизайнерската агенция създала логото Hadopi призна, че може да е допуснала неволна грешка използвайки този шрифт.
Въпреки, че от France Telecom не са заявили, че ще заведат съдебно дело, то дизайнерът Jean-Francois Porchez обмисля тази възможност.
информация boingboing.net

English version

The French agency to combat with internet piracy has been implicated in the scandal connected with her new graphic logo Hadopi.
The logo was officially presented by the French Minister of Culture, a few days ago. Shortly thereafter, however, there was a scandal connected with the logo. Designer Jean-Francois Porchez has accused the Agency that its logo copies, graphic font "Bonjour", which he created specifically for France Telecom.
Advertising agency created a logo Hadopi, acknowledged that it might be made an mistake when it has used this font.
Although France Telecom have not said they would take legal action, the designer Jean-Francois Porchez considering this option.
information boingboing.net