петък, 15 януари 2010 г.

Serbia with a new industrial property law - Сърбия с ново законодателство в индустриалната собственост


Според Marques Class 46 има редица изменение в законодателството за индустриална собственост в Сърбия.
Промените касаят:

- Закона за търговските марки;
- Закона за промишления дизайн;
- Закона за авторското право и сродните права;
- Закона за топографите на интегралните схеми;
Промените са влезли в сила от 24 декември 2009 година.

English version

According to Marques Class 46 there is a number of changes in the law of industrial property in Serbia.
The changes concern:
  • The Trademark law
  • The Law on Protection of Topography of Integrated Circuits
  • The Law on Legal Protection of Industrial Design
  • The Law on Copyrights and Related Rights
    The changes came into force on December 24, 2009.