сряда, 13 януари 2010 г.

Skodo and Skoda in Greece ( Skodo и Skoda в Гърция )


Marques Class 46 съобщава интересна новина за тълкуване на рекламно съобщение в Гърция.
Японската автомобилна компания DAIHATSU пуска рекламен телевизионен клип в Гърция, в който има следното изявление- "χωρίς skodo στην αλήθεια" ( skodo е написано на латиница), което означава - "без какъвто и да е било отбив от истината". На гръцки skodo означава отбив, намаляване.
The Greek Communication Review Board (SEE) излезе с решение по възникналия казус. Според SEE въпреки, че skodo означава отбив, то изписването му на латиница създава връзка с директен конкурент на DAIHATSU, а именно Skoda, което е неправилно. Поради това рекламният клип трябва да бъде спрян от излъчване.

English version

Marques Class 46 reported an interesting news for an interpretation of an advertisement in Greece.
Japanese automakers DAIHATSU launches TV spot advertising in Greece, which has the following statement-"χωρίς skodo στην αλήθεια" (skodo is written in Latin), which means - "without any
discount of truth." In Greek skodo means discount, abatement.
The Greek Communication Review Board (SEE) has issued a decision in this case. According to the SEE, although skodo means a discount, then the spelling of Latin creates a direct connection with
DAIHATSU competitor, namely Skoda, which is incorrect. Therefore, the video ad should be prevented from broadcasting.