четвъртък, 18 февруари 2010 г.

Can traditional cuisine to be protected? - Може ли традиционната кухня да бъде защитен обект?


IP Tango съобщава интересна новина относно това дали една традиционна кухня може да бъде обект на защита.
Случаят касае искане отправено от президента на мексиканската гастрономическа асоциация Gloria Lopez Morales към ЮНЕСКО, мексиканската национална кухня да бъде вписана, като световно културно наследство. Според Gloria Lopez Morales критериите за това са изпълнени: мексиканската кухня има вековна история, използват се едни и същи продукти, технологията на приготвяне на ястията е една и съща, и освен това мексиканската кухня е елемент от националната идентичност на Мексико.
Резултатът от тази кандидатура ще бъде оповестен през април 2010 година.

English version

IP Tango publish interesting news about whether a traditional cuisine can be protected.
The case concerns a request made by the President of the Mexican gastronomic
association Gloria Lopez Morales to UNESCO, Mexican cuisine to be listed as world cultural heritage. According to Gloria Lopez Morales all criteria are met: Mexican cuisine has a venerable history, used the same products, technology of preparation of the dishes is the same, and moreover the Mexican cuisine is part of the national identity of Mexico.
The result of this nomination will be announced in April 2010.