вторник, 9 февруари 2010 г.

Китайска база данни със съдебни решения относно интелектуална собственост - Chinese database of judicial decisions on intellectual propertyDuncanbucknell.com съобщава за налична база данни със съдебни решения относно интелектуалната собственост в Китай.
Базата предоставя информация за изходът от съдебните дела, какви са били решенията на съда, какво е било обезщетението и тн.
Базата данни, която има версия и на английски език може да откриете тук.

English version

Duncanbucknell.com reported for available database with court decisions on intellectual property in China.
The database provides information on the outcome of court cases, what were the decisions of the court, what was the compensation and so on.
Database that has a version in English can be found here.