сряда, 24 февруари 2010 г.

Улеснения касаещи поддържането на търговски марки в Тунис - Facilities related to the maintenance of trademarks in Tunisia


Afro IP съобщава за някои улеснения при поддържане на търговски марки в Тунис, които са влезли в сила от 1 януари 2010 година.
Според промените публикацията на заявени или регистрирани марки, патенти и дизайни ще става на електронен носител - CD, а не както до сега на хартиен носител.
Освен това при подновяване на срокът на закрила ще се плаща обща такса, която ще включва и таксата за издаване на свидетелство, която до момента се плащаше отделно.

English version

Afro IP reported some facilities while maintaining the trademark in Tunisia, which entered into force on January 1, 2010.
Under the changes, the publication of applied or registered trademarks, patents and designs will be on electronic media - CD, not as far on paper.
Furthermore, when renewing the term of protection will pay the total fee, which will include the fee for certification, which has so far paid for separately.