петък, 26 февруари 2010 г.

Нови индивидуални такси за посочване на Австралия при международни марки - New individual charges in the case of a designation of Australia


WIPO съобщава новината за промяна на таксите, които се плащат при посочване на Австралия в заявка за международна марка.
Новите индивидуални такси са:
- 343 швейцарски франка за всеки клас стоки и услуги;
- 278 швейцарски франка за всеки клас при подновяване на срокът на закрила;

Новите такси ще влязат в сила от 22 март 2010 година.
информация WIPO.

English version

WIPO reported the news for a change to the fees payable in the case of designation of Australia in an application for an international trademark.
New individual fees are:
- 343 Swiss francs for each class of goods and services;
- 278 Swiss francs for each class in case of renewal of term of protection;

The new fees will come into force on March 22, 2010.
information WIPO.