петък, 26 февруари 2010 г.

Statistics from OHIM - January 2010 - Статистика от OHIM - януари 2010


OHIM публикува статистика относно търговските марки и дизайни за месец януари 2010 година.
Според данните за януари 2010 година:

- Заявките за европейските марки са 6 609;
- Регистрираните европейски марки са 9876;
- Заявките за подновяване на марки са 2027;
- Регистрираните европейски дизайни са 5495;

English version

OHIM publishes statistics concerning trademarks and designs for the month of January 2010.
According to data for January 2010:

- Applications for European trademark are 6 609;
- Registered European trademark are 9876;
- Applications for renewal of trademark are 2027;
- Registered Designs are 5495;