петък, 5 февруари 2010 г.

The WIPO Arbitration issued a decision concerning 1519 domains - Арбитражът на WIPO излезе с решение по казус касаещ 1519 домейна


Арбитражът на WIPO излезе с решение касаещо спор за най-много домейни на куп до момента- 1519.
Грандиозното дело е Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. DanielKirchhof. В него немският гражданин Daniel Kirchhof ( притежаващ около 70 000 домейна) е регистрирал 1519 домейна, които включвали в себе си регистрирани търговски марки на двамата ищци.
Според решението на WIPO всички спорни домейни се присъждат на ищците поради факта, че те са регистрирани недобросъвестно.
Решението на Арбитража на WIPO може а откриете тук.

English version

The WIPO Arbitration issued a decision concerning the dispute over 1519 domains.
The spectacular case is Inter-Continental Hotels Corporation, Six Continents Hotels, Inc. v. Daniel Kirchhof. A German citizen Daniel Kirchhof (holding about 70 000 domain) has registered 1519 domain that incorporating registered trademarks of both claimants.
According to the
WIPO decision all disputed domains are awarded to applicants, because they have been registered in bad faith.
The decision of the WIPO arbitration and can find it here.